Algemene verkoopsvoorwaarden

 

Algemene- en verkoopsvoorwaarden

 

Deze website is eigendom van Kyosei-Consulting bvba. 

 

Adres maatschappelijke zetel :

Kapelsesteenweg 243, 2180 Ekeren, België.

 

Telefoon : +32(0)497 630677

e-mail: info@designenoverstock.be

 

BTW : BE 0500 759 530 

 

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met deze algemene- en verkoopsvoorwaarden. De onderhavige verkoopsvoorwaarden worden overeengekomen tussen: Kyosei-Consulting bvba enerzijds en anderzijds de Internetgebruikers die een product aankopen via deze website.

 

 

1. Klantendienst

 

Voor vragen of opmerkingen kan de klant terecht bij de Kyosei-Consulting bvba klantendienst: via email op info@designenoverstock.be of telefonisch op het nummer +32(0)497 630677. Kyosei-Consulting bvba zal elke klant met plezier helpen.

 

 

2. Onze Producten

 

Alle producten die door Kyosei-Consulting bvba aangeboden worden, zijn zo volledig en precies mogelijk en te goeder trouw beschreven en afgebeeld. De aanbiedingen en prijzen zijn geldig op de dag wanneer ze op onze website aangeboden worden. Mocht er, ondanks al onze voorzorgen, zich toch een fout voordoen op onze website dan kan Kyosei-Consulting bvba niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele fouten. 

 

Alle producten die door Kyosei-Consulting bvba aangeboden worden zijn legaal conform de Belgische wetgeving. Buitenlandse kopers dienen steeds de wetten in hun eigen land te consulteren indien zij twijfelen aan de legaliteit van hun aankoop in eigen land. 

 

Kyosei-Consulting bvba kan in géén geval aansprakelijk gesteld worden indien de aangeboden artikelen op een verkeerde of onverantwoorde manier gebruikt worden door de koper, evenmin bij materiële of lichamelijke schade aan derden veroorzaakt door verkeerd en/of onwettig gebruik van de artikelen op deze site.

 

 

3. Onze Prijzen

 

Alle prijzen zijn in Euro. Voor klanten uit de EU wordt de BTW inbegrepen. Voor landen buiten de EU, betaalt u geen BTW (21%) maar onze transportpartner zal douanerechten en andere lokale taksen aanrekenen bij levering. De pijzen zijn exclusief vervoerkosten. De vervoerkosten veranderen volgens het land van bestemming. De vervoerkosten zijn gratis voor aankopen boven 300€. Dit kan op elk ogenblik geraadpleegd worden in uw boodschappenmandje.

 

 

4. De Bestelling

 

Er is sprake van een geldige overeenkomst tussen de koper en Kyosei-Consulting bvba wanneer Kyosei-Consulting bvba de bevestiging ontvangt van de bestelling van de koper op zijn website. Kyosei-Consulting bvba zal steeds een bevestigingsmail sturen van de bestelling naar de koper. Kyosei-Consulting bvba behoudt zicht het recht voor een bestelling te weigeren of aan extra voorwaarden te onderwerpen. Door te bestellen op deze site verklaart U ouder te zijn dan 18 jaar en verantwoordelijk te zijn over uw aankoopdaad.

 

 

5. Dekking van het aanbod

 

De landen die onder het aanbod van Kyosei-Consulting bvba vallen zijn de volgende: 

Duitsland, Oostenrijk, België, Denemarken, Spanje, Finland, Frankrijk, Verenigd Koninkrijk, Griekenland, Nederland, Hongarije, Ierland, Italië, Luxemburg, Malta, Noorwegen, Polen, Portugal, Roemenië, Slovakije, Slovenië, Zweden, Zwitserland, Tsjechië, Turkije. 

 

Alle bestellingen vanuit een land buiten de geografische streek hierboven bepaald moeten via e-mail verstuurd worden. Kyosei-Consulting bvba zal een e-mail terugsturen om de tarieven en voorwaarden te doen kennen.

 

 

6. Veilig Betalen

 

Bij Kyosei-Consulting bvba staat veilig betalen centraal. Daarom wordt beroep gedaan op een gecertificeerd bedrijf voor de verwerking van de betalingen: Paypal dat instaat voor een 100% veilige transactie. (www.paypal.be) De medewerkers van Kyosei-Consulting bvba krijgen NOOIT uw kredietkaartnummer te zien. De volgende betalingsmethodes worden aanvaard: Visa, Eurocard/Mastercard, Bancontact/Mister Cash, Bankoverschrijving. 

 

Over Paypal

Zekerheid bij elke transactie.
PayPal biedt een van de best beveiligde betalingsplatforms ter wereld. We zijn al meer dan een decennium marktleider in online betalingen en hebben een aantal dingen geleerd over het goed beveiligd houden van uw gegevens. Of u nu online koopt, verkoopt of geld overmaakt, bij het gebruik van PayPal bent u altijd beschermd door een extra laag beveiliging. Dat komt omdat al uw financiële gegevens, zoals uw bankgegevens en uw creditcardnummer, veilig en versleuteld worden opgeslagen op onze servers. Het is dus niet nodig uw financiële gegevens online of openbaar te delen met de persoon van wie u geld van ontvangt of naar wie u geld overmaakt. 


Daarnaast worden uw transacties 24 uur per dag, 7 dagen per week bewaakt door een toegewijd team van beveiligingsspecialisten waarvan dat als enige doel heeft verdachte activiteiten te identificeren en u te helpen te beschermen tegen frauduleuze transacties. Indien een transactie anders loopt dan gepland, of als u zich zorgen maakt over fraude of phishing, is het heel eenvoudig problemen te melden en/of hulp te krijgen. Bovendien bieden we u extra bescherming in de vorm van Aankoopbescherming of Verkopersbescherming, zoals hieronder beschreven.

 

 

 

7. Transport en Levering

 

7.1. Transport kosten (in €, BTW inbegrepen) 

 

Bestemming Prijs < 300 € Prijs ≥ 300 € Bestemming Prijs < 300 € Prijs ≥ 300 €

Duitsland 6,90 € Gratis Italië 19,90 € 39€

Oostenrijk 9,90 € Gratis Luxemburg 6,90 € Gratis

België 6,90 € Gratis Malta 39,90 € 79€

Denemarken 9,90 € Gratis Noorwegen 40 € 79 €

Spanje 24,90 € 49€ Polen 19,90 € 39€

Finland 24,90€ 49€ Portugal 19,90 € 39€

Frankrijk 9,90 € Gratis Roemenië 29,90 € 59€

Groot-Brittannië 13,90 € Gratis Slovakije 21,90 € 39€

Griekenland 44,90 € 79€ Slovenië 21,90 € 39€

Nederlands 6,90 € Gratis Zweden 24,90 € 49€

Hongarije 19,90 € 39€ Zwitserse 40 € 79 €

Ierland 19,90 € 39€ Tsjechië 19,90 € 39€

 

7.2. Levering termijn : 

 

De gekochte producten worden binnen de aangegeven termijn aangetekend of via koeriersdienst geleverd op het leveringsadres dat de koper opgeeft bij bestelling. De maximale leveringstermijn wordt steeds bij ieder product aangegeven. Indien de koper meerdere artikelen bestelt, dan vertrekt de levering pas indien alle artikelen voorradig zijn. Indien de bestelling hierdoor echter niet binnen de 30 werkdagen zou kunnen geleverd worden, zal Kyosei-Consulting bvba het niet voorradige artikel apart aan de koper toesturen na deze termijn. 

 

Bij uitputting van de voorraad of indien een goed niet binnen de levering termijn vermeld op de website geleverd kan worden, neemt Kyosei-Consulting bvba contact op met de koper om een aanvaardbare leveringstermijn overeen te komen of om de bestelling zonder enige kost te annuleren. Kyosei-Consulting bvba kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade die zou voortkomen uit het niet voorradig zijn van een product of een laattijdige levering. 

 

A. Voorradig artikelen : De voorradige goederen komen binnen de 1 tot 5 werkdagen aan. De termijn hangt af van de bestemming. De levering termijn begint vanaf de bevestiging van het aanbod door de koper. 

 

B. Niet voorradig artikelen : Voor de niet voorradige goederen, moet de levering termijn van onze fabrikanten toegevoegd worden. Deze extra termijn kan variëren volgens het product. 

Bij elke artikel beschrijving wordt de globaal geschatte termijn aangegeven. Deze termijn kan korter zijn indien de fabrikant het artikel in zijn eigen voorraad heeft. 

Gewoonlijk, varieert de termijn van 1 tot 4 weken voor niet voorradige kleine artikelen en van 4 tot 10 weken voor niet voorradige grotere artikelen. 

 

7.3. Verzending en Transport : 

 

Kyosei-Consulting bvba biedt een verzekerde transportservice voor de aangekochte producten. Hiervoor wordt beroep gedaan op gerenommeerde transportbedrijven en koeriersdiensten. Producten kunnen in de geografische streek van het aanbod geleverd worden (zie hierboven punt 5). Alle zendingen gebeuren aangetekend. De koper dient dus steeds te tekenen voor ontvangst. De verzendingskosten worden steeds duidelijk vermeld bij bestelling. Eens dat de koper het bewijs van levering gedateert en getekend heeft wordt de levering als aanvaard door de koper beschouwd. 

 

7.4. Verpaking en transport verzekering : 

 

De koper is verantwoordelijk voor het nakijken van de ontvangen goederen. De koper moet Kyosei-Consulting bvba van een eventuele beschadiging binnen de 5 werkdagen op de hoogte brengen via email op info@designenoverstock.be. Kyosei-Consulting bvba houdt zicht het recht voor de aanvraag van de koper te weigeren indien deze termijn niet gerespecteerd wordt. Kyosei-Consulting bvba zal na ontvangst van het bericht van beschadiging aan de koper instructies geven voor het eventuele terugsturen door de koper. 

 

7.5. Leveringsadres : 

 

De koper is verantwoordelijk voor de volledigheid en correctheid van het opgegeven leveringsadres. Foutief doorgegeven leveringsadressen zijn de verantwoordelijkheid van de koper en kunnen aanleiding geven tot extra kosten. In geval van fouten in de adresgegevens van de bestemmeling, kan Kyosei-Consulting bvba in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor de onmogelijkheid om de bestelde producten te leveren. Gevallen van overmacht waardoor de verkoper ontheven wordt van zijn leveringsverplichting: oorlog, oproer, brand, staking, ongevallen en onmogelijkheid tot bevoorrading. In dit geval krijgt de koper het volledige bedrag terugbetaald. 

 

7.6. Afwezigheid van de koper bij de levering : 

 

De koper moet ervoor zorgen aanwezig te zijn bij de levering. 

In geval van afwezigheid, zal een bericht van afwezigheid in de brievenbus achtergelaten worden. Dan zal de koper via een telefoonnummer contact met de expediteur kunnen opnemen om een nieuwe afspraak binnen max. 5 dagen te maken. Ofwel, zal het pakket in een « Afhaalpunt » neergezet worden. In dit geval, zal de koper het packet moeten afhalen.

 

 

8. Annulatie van een bestelling

 

U mag binnen de 14 werkdagen na ontvangst van het product laten weten dat u wenst af te zien van uw aankoop. 

De koper kan Kyosei-Consulting bvba van zijn annulatie in kennis stellen via email op het adres info@designenoverstock.be. De goederen dienen onbeschadigd, ongeopend en in de originele verpakking teruggestuurd te worden binnen de 5 werkdagen na deze kennisgeving. De koper dient een kopij van de factuur en een begeleidende brief met vermelding van uw volledig rekeningnummer (IBAN en BIC code) mee te sturen met uw retourzending. 

 

Annulatie is niet mogelijk voor goederen die voor u speciaal gemaakt worden (=gepersonaliseerde producten). Indien dit het geval is, staat dit duidelijk vermeld op de productfiche die u ziet tijdens de bestelling. Bij annulatie van een bestelling zal Kyosei-Consulting bvba binnen de 30 dagen na acceptatie van de terugname de eventueel betaalde sommen verminderd met de rechtstreekse kosten van levering (verzendkosten en orderbehandelingskosten) terugstorten. De verzendingskosten voor de retourzending vallen ten laste van de koper. Kyosei-Consulting bvba betaalt de verzendingskosten enkel terug indien de koper niet het artikel ontving dat besteld werd of indien het artikel beschadigd aankwam. Kyosei-Consulting bvba kan geretourneerde artikelen weigeren of niet terugbetalen wanneer de verpakking geopend werd of wanneer de producten door de koper gebruikt of beschadigd werden. 

 

Verzendkosten :

De volgende transportkosten (zie tabel) worden gehanteerd. De transportverzekering bedraagt 1% van de waarde van de zending. Het zijn deze kosten die in mindering gebracht worden bij annulatie van de bestelling. Bestelling van meerdere producten resulteert meestal in verminderde transportkosten en geven recht op een korting. Deze korting wordt onmiddellijk zichtbaar gemaakt bij het bestellen. Transportkosten in Euro EXCLUSIEF verzekering, INCLUSIEF BTW (tenzij anders vermeld)

 

 

9. Retourzendingen

 

De koper stuurt het artikel uitsluitend terug na berichtgeving van Kyosei-Consulting bvba om dit te doen. De koper zorgt voor voldoende frankering en aangetekend indien de waarde van de zending meer dan 50 EURO bedraagt. Wij raden u aan hiervoor een koeriersdienst in te schakelen en de zending te verzekeren. Voeg steeds een kopij van de factuur en een begeleidende brief met vermelding van uw volledig rekeningnummer (IBAN en BIC code) toe. 

 

De koper is verantwoordelijk voor de retourzending. Ongefrankeerde of onvoldoende gefrankeerde zendingen worden steeds geweigerd en teruggestuurd naar afzender. 

 

Retouradres :

Kyosei-Consulting bvba

Kapelsesteenweg 243, 2180 Ekeren, België

 

 

10. Intellectuele eigendomsrechten

 

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Kyosei-Consulting bvba of rechthoudende derden.

 

 

11. Rechtspraak

 

De geschillen aangaande het sluiten, de geldigheid, de interpretatie of de uitvoering van het verkoopscontract of van de huidige algemene voorwaarden zijn uitsluitend beheerst door het Belgische recht en vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de Rechtbanken van het Arrondissement Antwerpen.