Persoonsgegevens en gegevensbeheer

Persoonsgegevens en gegevensbeheer
1 Indien u een bestelling plaatst bij Kyosei-Consulting, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van Kyosei-Consulting om uw bestelling te verwerken. Kyosei-Consulting houdt zich aan de wet van de privacy.

2 Kyosei-Consulting respecteert de privacy van de gebruikers van de website en draagt zorg voor een vertrouwelijke en discrete behandeling van uw persoonlijke gegevens. 

3 Tenzij de afnemer heeft aangegeven dat de afnemer hier geen prijs op stelt, zullen de gegevens van de afnemer worden opgenomen in een centraal bestand van Kyosei-Consulting. Deze gegevens zullen worden gebruikt om de afnemer volledig up-to-date te houden wat betreft aanbiedingen van en ontwikkelingen binnen Kyosei-Consulting. De verwerking van de gegevens van de afnemer zal geschieden in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving.

4 De afnemer kan desgewenst inzage verkrijgen in de gegevens die door Kyosei-Consulting over de persoon van de afnemer worden opgenomen in het bestand van Kyosei-Consulting. De afnemer is gerechtigd wijziging van de gegevens te verlangen, indien deze gegevens niet correct zijn.